درمان ریشه دندان چیست؟

یکی از اجزاء مهم ساختمان دندان ریشه آن است که بسته به نوع دندان از یک کانال یا بیشتر تشکیل می شود و درون کانالها از عصب و سرخرگ و سیاهرگ و بافت همبند قرار دارد، وقتی که پوسیدگی حاصل از میکروب ها در تاج دندان عمیق می شود و مینا و عاج تاج دندان حفره ایجاد می شود به بافت های کانال ریشه دندان نفوذ کرده و برای نجات دندان به رمان کانال ریشه دندان که شامل پاکسازی بافت های فیزیولوژیک ونکروز و سوهان نمودن دیواره های کانال برای حذف عفونت و دیواره داخلی نا سالم می باشد.

اندودنتیکس چیست؟

دندان ها از بافت سختی تشکیل شده اند، که یک بافت نرم و زنده را احاطه می کند. این بافت نرم را پالپ( و گاهی هم عصب) می نامند، که از رگ های خونی، الیاف و اعصاب تشکیل شده است. اندودنتیکس (درمان کانال ریشه) عبارت است از تشخیص درمان پالپ های ملتهب یا بیمار.

چگونه درمان کانال ریشه انجام میشود ؟

بعد از این که دندان بی حس شد، با استفاده از یک ورقه پلاستیکی دندان را ایزوله می کنیم و سوراخی در مرکز دندان ایجاد می کنیم تا به پالپ(«عصب») دستیابی پیدا کنیم.

با وسایلی بسیار ظریف، پالپ را خارج می کنیم و فضایی را که قبلاً توسط آن اشغال شده تراش می دهیم. فضای درونی کانال ریشه را استریل و با یک ماده لاستیک مانند پر و مسدود می کنیم تا باکتری ها نتوانند به این فضا وارد شوند.

برای جایگزینی بخش های از دست رفته یا شکسته دندان، ممکن است یک پست در داخل دندان قرار داده شود. همچنین ممکن است دندان به روکش نیاز داشته باشد.

جراحی اندودنتیک چیست؟

جراحی اندودنتیک مشکلی را که در انتهای ریشه دندان است بر زرف می کند. تحت بی حسی موضعی بافت لثه به آرامی کنار زده می شود به طوری که دندانپزشک بتواند انتهای ریشه را پدا کند. سپس بافت ملتهب دور انتهای ریشه را برداشته شده و در انجا مده پر کردگی قرار داده می شود تا از برگشت مشکل جلوگیری شود. برای نگه داشتن بافت لثه، چند بخیه هم زده می شود. چند روز بعد، بخیه ها برداشته می شوند، این کار معمولا به بهبودی کامل می انجامند.