چرا باندینگ دندان؟

تقویت دندان‌های ضعیف

باندینگ دندان به عنوان یکی از راه‌های اصلاح دندان‌های ضعیف و شکسته شناخته می‌شود. این فرآیند باعث افزایش استحکام دندان‌ها می‌شود.

تصحیح انطباق دندانی

باندینگ دندان به دندان‌پزشکان امکان می‌دهد دندان‌ها را به شکل و اندازه مناسب تصحیح کنند و انطباق دندانی را بهبود ببخشند.

مراحل انجام باندینگ دندان

بررسی و تشخیص

قبل از شروع باندینگ دندان، دندان‌پزشک باید دندان معیوب را بررسی کرده و تشخیص دهد که آیا باندینگ مناسب است یا نه.

آماده‌سازی دندان

در این مرحله، سطح دندان معیوب برای پذیرش باندینگ آماده می‌شود. این شامل تمیز کردن دندان و ایجاد یک سطح مناسب برای چسباندن باند می‌شود.

اعمال باند

باندینگ دندان با اعمال یک ماده چسبنده و سپس افزایش نوری بر روی دندان انجام می‌شود. این ماده چسبنده به دندان متصل می‌شود و به عنوان پل ارتباطی بین دندان معیوب و دندان‌های سالم عمل می‌کند.

مزایا

 

تقویت دندان‌ها

باندینگ دندان به تقویت دندان‌ها کمک می‌کند و استحکام آنها را افزایش می‌دهد.

انطباق بهتر

این روش به دندان‌پزشکان امکان می‌دهد تصحیح انطباق دندانی را بهبود ببخشند