انواع ایمپلنت

انواع ایمپلنت

ایمپلنت‌ها، دستگاه‌های پزشکی هستند که به کمک آنها اجزاء مختلف بدن انسان جایگزین شده یا پشتیبانی می‌شوند. این دستگاه‌ها به طور گسترده در زمینه‌های پزشکی و دندانپزشکی استفاده می‌شوند. ایمپلنت‌های دندانی یکی از روش‌های معتبر و موثر برای جایگزینی دندان‌های گم شده یا تخریب شده است. این روش به بیماران این امکان را می‌دهد که دندان‌های خود را به شکلی ثابت و طبیعی بازیابی کنند.

ایمپلنت ها در دندانپزشکی

  1. ایمپلنت تک پایه(Single Implant): این نوع ایمپلنت برای جایگزینی یک دندان گم شده استفاده می‌شود. یک پایه تکی (ایمپلنت) در مکان دندان گم شده جا می‌گیرد و به آن یک کاپسول دندانی پیچیده می‌شود.
  2. ایمپلنت پل ثابت(Fixed Bridge Implant): این نوع ایمپلنت برای جایگزینی چند دندان گم شده مناسب است. چندین ایمپلنت در نقاط مختلف فک نصب می‌شود و یک پل ثابت با دندان‌های مصنوعی روی آنها قرار داده می‌شود.
  3. ایمپلنت‌های قدامی(Front Implants): این نوع ایمپلنت معمولاً برای جایگزینی دندان‌های قدامی (دندان‌های جلویی) استفاده می‌شود. آنها برای ایجاد یک لبه قدامی زیبا و طبیعی استفاده می‌شوند.

 

ایمپلنت ها در دندانپزشکی
ایمپلنت ها در دندانپزشکی
  1. ایمپلنت‌های پنهان(Subperiosteal Implants): این نوع ایمپلنت معمولاً برای افرادی استفاده می‌شود که میزان استخوان کمتری در فک دارند. این ایمپلنت‌ها به صورت پنهان زیر غشاء استخوان نصب می‌شوند.
  2. ایمپلنت‌های زیگوماتیک(Zygomatic Implants): این نوع ایمپلنت برای افرادی با کمبود استخوان فک بالا استفاده می‌شود. آنها به استخوان چشمکار نصب می‌شوند تا دندان‌ها را جایگزین کنند.
  1. ایمپلنت‌های نرم(Mini Implants): ایمپلنت‌های نرم عمدتاً برای مقاصد موقت استفاده می‌شوند، به عنوان مثال برای نگه‌داری پروتزهای متحرک. آنها کوچک‌تر از ایمپلنت‌های استاندارد هستند و معمولاً در یک نوبت نصب می‌شوند.
  2. ایمپلنت‌های ترمزی(Implant-Supported Dentures): این نوع ایمپلنت برای نصب پروتز‌های دندانی استفاده می‌شوند. آنها به پروتز دندانی متصل می‌شوند تا بهتر نگه داشته شوند و استحکام بیشتری داشته باشند
ایمپلنت ها در دندانپزشکی
مشورت با دکتر برای مناسب ترین نوع ایمپلنت

مشورت با دکتر برای مناسب ترین نوع ایمپلنت

همچنین، تازه‌ترین تکنولوژی‌ها و مصالح در دندان‌پزشکی ممکن است به طراحی و ایمپلنت‌های جدیدتری منجر شود. برای انتخاب مناسب‌ترین نوع ایمپلنت برای نیازهای خود، بهتر است با یک دندانپزشک متخصص مشورت کنید و تحت بررسی دقیق قرار بگیرید.